Szczeliwo 2236

Szczeliwo 2236 niskoemisyjne uszczelnienie dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego.