• Firma LeaderTECH Ltd Sp. z o.o posiada zintegrowany system zarządzania jakością certyfikowany przez: UDT Cert w 2018r

( System ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001)

  • Firma LeaderTECH Ltd Sp. z o.o posiada Uznanie UDT do przeprowadzania kontroli urządzeń ciśnieniowych i zaworów szybkiego działania.
  • Firma LeaderTECH Ltd Sp. z o.o od 2017 posiada "Certyfikat" do przeprowadzania kontroli urządzeń ciśnieniowych i zaworów szybkiego działania wydany przez UDT ,
  • Firma Leadertech LTD Sp. z o.o jest właścicielem znaku chronionego "LT®" "Style 25®" "Style 12®" "LT 235®"”LT 236®” „SpiroTECH®” "TF 1580"

 kopiowanie, oraz używanie znaku w całości lub cząstkowo jest chronione prawem i podlega karze.

  • Firma LeaderTECH LTD Sp. z o.o od 2018 posiada uprawnienia wydane przez UDT na wykonywanie napraw: Zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,

Zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, Kotłów Parowych, Kotłów Wodnych, Rurociągów itp

Kopie certyfikatów prześlemy na życzenie 🙂