Firma LEADRTECH Ltd Sp. z o.o posiada zintegrowany system zarządzania jakością certyfikowany przez:

PCA ISOCERT (Certyfikat ISOCERT 08.06.2015, ISO 14001, ISO 18001)

oraz posiada dodatkowo Uznanie UDT do przeprowadzania kontroli urządzeń ciśnieniowych i zaworów szybkiego działania.

Firma Leadertech LTD Sp. z o.o jest właścicielem znaku chronionego „LT”

 

Kopie certyfikatów prześlemy na życzenie 🙂