Firma LEADRTECH Ltd Sp. z o.o posiada zintegrowany system zarządzania jakością certyfikowany przez: UDT Cert ( System Iso 9001, ISO 14001, ISO 18001)

oraz posiada dodatkowo Uznanie UDT do przeprowadzania kontroli urządzeń ciśnieniowych i zaworów szybkiego działania.

Od stycznia 2017 roku firma Leadertech Ltd Sp. z o.o posiada Certyfikat do przeprowadzania kontroli urządzeń ciśnieniowych i zaworów szybkiego działania wydany przez UDT , na życzenie prześlemy kopię certyfikatu

Firma Leadertech LTD Sp. z o.o jest właścicielem znaku chronionego

„LT®” „Style 25®” „Style 12®” „LT 235®„”LT 236®” „SpiroTECH®” „TF 1580”

 kopiowanie, oraz używanie znaku w całości lub cząstkowo jest chronione prawem i podlega karze 

 

Kopie certyfikatów prześlemy na życzenie 🙂