Firma LEADRTECH Ltd Sp. z o.o posiada zintegrowany system zarządzania jakością certyfikowany przez:

PCA ISOCERT (Certyfikat ISOCERT 08.06.2015, ISO 14001, ISO 18001)

oraz posiada dodatkowo Uznanie UDT do przeprowadzania kontroli urządzeń ciśnieniowych i zaworów szybkiego działania.

Od stycznia 2017 roku firma Leadertech Ltd Sp. z o.o posiada Certyfikat do przeprowadzania kontroli urządzeń ciśnieniowych i zaworów szybkiego działania wydany przez UDT , na życzenie prześlemy kopię certyfikatu

Firma Leadertech LTD Sp. z o.o jest właścicielem znaku chronionego „LT” kopiowanie, oraz używanie znaku w całości jest chronione prawem, 

 

Kopie certyfikatów prześlemy na życzenie 🙂