NA 1002

NA 1002 są to bezbestowe płyty uszczelkarskie najwyższej jakości produkowane z włókien Aramidowych, zagęszczanych mieszanką NBR. Płyty powstają procesie kalandrowania na gorąco w ściśle kontrolowanym procesie zgodnym z procedurą ISO 9001.

NA 1002 płyty do pracy z powietrzem, wodą morską, solanką, wodą, parą pod niskim ciśnieniem, organiczne i
nieorganiczne słabe kwasy, stężone i rozcieńczone zasady, pochodne petrochemiczne, syntetyczne i mineralne oleje, alifatyczne i chlorowe rozpuszczalniki, freony, i inne chemikalia, doskonałe do pracy z gazami i
benzynami. Płyty NA 1002 posiadają wiele certyfikatów jakościowych potwierdzające najwyższą jakość oferowanego materiału.