NA 1005

NA 1005 są to bezbestowe płyty uszczelkarskie najwyższej jakości produkowane z ciętych włókien Aramidowych, zagęszczanych mieszanką NBR. Płyty powstają procesie kalandrowania na gorąco w ściśle kontrolowanym procesie zgodnym z procedurą ISO 9001.

NA 1005 płyty dedykowane do pracy z powietrzem, wodą morską, solanką, wodą, parą pod niskim ciśnieniem, organiczne i nieorganiczne słabe kwasy, stężone i rozcieńczone zasady, pochodne petrochemiczne, syntetyczne i mineralne oleje, alifatyczne i chlorowe rozpuszczalniki, freony, i inne chemikalia.