Tealon TF1590 jest strukturalnie modyfikowaną
płytą PTFE. Wyprodukowaną w specjalnym procesie produkcyjnym wykorzystującym wysoki poziom fibrylacji włókien. Proces ten eliminuje zjawiska pełzania teflonu (płynięcia), który jest znany w przypadku jednokierunkowo usieciowionych płyt PTFE.

TEALON TF1590 produkowany jest z ultra-czystych włókien, PTFE jako wypełniacza użyto dwutlenku krzemu (krzemionka)