NA 1040 są to bezbestowe płyty uszczelkarskie najwyższej jakości produkowane z włókien
celulozowych, zagęszczanych mieszanką NBR. Płyty powstają procesie kalandrowania na gorąco w ściśle kontrolowanym procesie zgodnym z procedurą ISO 9001.

NA 1040 płyty wyprodukowane jako doskonały materiał na średnie i niskie parametry pracy odporny na media takie jak: woda, pochodne petrochemiczne, słabe kwasy i zasady, tłuszcz roślinny i zwierzęcy, alifatyczne i aromatyczne rozpuszczalniki, doskonały materiał wypełniający do uszczelnień kopertowych.