TEADIT GE 1520 Płyty grafitowe zbrojone blachą perforowaną SS304lub SS316. Materiał – TEADIT GR 1520 płyty wykonane z ultra czystego elastycznego i ekspandowanego grafitu nie posiadają, żadnych innych włókien ani wypełniaczy.