TEADIT GR 1520 Płyty grafitowe zbrojone blachą płaską SS316 Materiał – TEADIT GR 1520 płyty wykonane z ultra czystego elastycznego i ekspandowanego
grafitu nie posiadają, żadnych innych włókien ani wypełniaczy.