Smar wysokoparametrowy Typ SO

Posiada następujące właściwości:

  • bardzo dobrą odporność na wymywanie wodą oraz roztworami kwaśnymi i alkaicznymi,
  • nie ulega starzeniu pod wpływem wysokich temperatur,
  • nie spływa z nagrzanych powierzchni,
  • posiada właściwości antykorozyjne