LT® 325 Jest doskonałą konstrukcją splecioną z włókien NomeX® wyprodukowanych przez UdPoint. Dodatkowo są one impregnowane dyspersyjnym PTFE i smarowane olejem mineralnym o specjalnej recepturze.