LT® 542 Jest szczeliwem splecionym diagonalnie z naturalnych włókien, zagęszczony i impregnowany kompozytami z PTFE i dodatkowo smarowane specjalnym środkiem smarnym.