LT® 577 – TYP 577 jest diagonalnie splecionym szczeliwem z syntetycznych włókien, impregnowanych rozproszonym PTFE dodatkowo smarowanych środkiem smarnym o specjalnej recepturze.