LT® 100 Jest spleciony z ultra czystych włókien, dodatkowo impregnowany inhibitorem korozji i czystym proszkiem grafitowym.