Uszczelki kopertowe
Uszczelki kopertowe służą jako doskonała alternatywa wszędzie tam gdzie uszczelki z typowych płyt uszczelkarskich nie mogą zostać użyte z różnych względów.
Chemiczną odporność uszczelek gumowych czy też uszczelek wykonanych z płyt uszczelkarskich można znacznie poprawić poprzez umieszczenie ich wewnątrz koperty wykonanej z czystego PTFE. Z uwagi na doskonałe zdolności adaptacyjne PTFE podstawowe właściwości szczelności materiału uzyskuje się już przy niewielkich momentach dokręcenia śrub. Zastosowanie koperty z PTFE zapobiega pełzaniu materiału wypełniającego, czy też jego wyciskaniu. Materiałem wypełniającym mogą być zarówno płyty uszczelkarskie, gumowe jak i odpowiednio przygotowane pierścienie metalowe dodatkowo grafitowane z obu stron zapobiega to szokom termicznym oraz metalowe wypełnienie może być stosowane wszędzie tam gdzie zachodzi obawa o
równoległości przylg, lub teŜ istnieje ryzyko występowania wżerów mikropęknięć itp. Wówczas zastosowanie grafitowanych pierścieni metalowych minimalizuje problem wystąpienia nieszczelności.