Uszczelki gotowe
Wycinane uszczelki z arkuszy płyt uszczelkarskich, są wygodną alternatywą dla różnorakich płyt uszczelkarskich. Uszczelki zastępują problemy ze składowaniem płyt z różnych materiałów i różnych grubości. W dniu dzisiejszym znane są nam, problemy związane z ochroną środowiska, emisją zanieczyszczeń czy też gospodarką odpadami. Gotowe uszczelki zapobiegają problemom związanym z zanieczyszczeniem środowiska odpadami oraz ułatwiają pracę znika problem z zakupem odpowiedniego oprzyrządowania do wycinania uszczelek, przeszkoleniem pracownika i zapewnieniem odpowiedniej ochrony BHP przy wycinaniu różnych materiałów. Firma LeaderTECH Ltd zapewnia pełną gamę dostępnych uszczelek zbrojonych lub niezbrojnych, zakuwanych lub też niezakuwanych, z materiałów dostępnych w całej palecie firmy.