Decyzja Patentowa dla Firmy LeaderTECH LTD Sp. z o.o

Witam serdecznie

 

Bardzo jest mi miło poinformować Państwa o otrzymaniu Dezyzji Patentowej dotyczącej wykonywaniu uszczelek Spiralnych typ SpiroTECH w naszym Zakładzie w Świeciu n/W.

Decyzja ta jest owocem naszej długoletniej współpracy pomiedzy Politechniką Wrocławską, a naszą Firmą, tym bardziej jest nam miło, że uszczlnienia SpiroTECH stają się jeszcze bardziej nowatorskie i pokazują, jak wiele jeszcze można zrobić w tej dziedzinie,

która okazała się "niby" do końca poznana. Pracę nad otrzymaniem Decyzji Pantowej rozpoczęlismy już na początku 2019r dziś mamy możemy powiedzieć "Mamy to" jak wiele trzeba było przjeść prób oraz testów, aby nasze uszczelki SpiroTECH okazały się:

  • jeszcze bardziej niezawodne od innych
  • jeszcze bardziej odporne od innych
  • jeszcze bardziej nowatorskie od innych
  • jeszcze lepsze w porównaniu z innymi

Wiedzą wszyscy Ci którzy brali czynny udział w tworzeniu tego historycznego pierwszego Patentu dla naszej jakże małej i rodzinnej Firmy z tego miejsca chciałbym podziękować tym Wszystkim Drogim mojemu sercu Osobom za wkład i poświęcenie w budowaniu lepszego jutra

dla naszej Firmy i naszych najbliższych.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję

Prezes Zarządu

Mariusz Jaśtak