Spawanie

Kilka słów czym wogóle jest to spawanie………tak wiemy furtki spawa się najgorzej szczególnie na działkach ;-). Niemniej warto chyba się zagłębić czym jest  spawnie i dlaczego warto spawać, a nie skręcać elementy ;-), Jakie są metody spawalnicze i w sumie po co to i komu potrzebne…….

Spawanie  polega na łączeniu materiałów przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa. Źródłem ciepła jest zwykle łuk spawalniczy tworzony przez prąd generowany przez spawalnicze źródło prądu. Spawanie z użyciem łuku elektrycznego to spawanie łukowe.

Do spawania łukowego można wykorzystywać jedynie ciepło generowane przez łuk, które powoduje, że spawane elementy stapiają się razem. Tak wygląda na przykład spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG).

Zwykle jednak do spoiny stapia się również materiał dodatkowy. Jest on podawany przez podajnik drutu, do którego podłączony  jest uchwyt spawalniczy (spawanie MIG/MAG), lub ręcznie w postaci elektrody otulonej. Materiał dodatkowy musi mieć mniej więcej tę samą temperaturę topnienia, co materiał spawany.

Przed rozpoczęciem spawania krawędzie spawanych elementów należy przygotować, aby uzyskać odpowiedni rowek spawalniczy, np. V-kształtny. Podczas spawania łuk topi krawędzie rowka i materiału spawalniczego. W ten sposób powstaje jeziorko spawalnicze.

Najczęściej spawa się metale, np. aluminium, stal węglową i stal nierdzewną (inaczej wysokostopową). Ale spawać można także tworzywa sztuczne –  wtedy źródłem ciepła jest gorące powietrze lub rezystor elektryczny.

Firma posiada również zatwierdzone technologie spawanie:

  1. Spawanie metodą TIG (141) stali węglowych (stale z grupy materiałowej 1.1; 1.2 wg ISO/TR 15608) o grubości w zakresie 3 – 12 mm oraz rury o średnicy >=25 mm
  2. Spawanie metodą MAG (135) stali węglowych (stale z grupy materiałowej 1.1; 1.2 wg ISO/TR 15608) o grubości w zakresie 3 – 20 mm oraz rury o średnicy >500 mm
  3. Spawanie metodą TIG (141) stali wysokostopowych Cr-Mo-(Ni) z wanadem (stale z grupy materiałowej 6.1 wg ISO/TR 15608) o grubości w zakresie 10- 40 mm oraz rury o średnicy >=98 mm
  4. Spawanie metodą TIG (141) autentycznych stali nierdzewnych (stale z grupy materiałowej 8.1 wg ISO/TR 15608) o grubości w zakresie 3 – 7,2 mm oraz rury o średnicy >=25 mm
  5. Spawacze z upranieniami UDT