Wykonywanie napraw zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących