TEADIT 24 G-Lon

TEADIT 24 G-lon jest doskonałym bezazbestowym materiałem uszczelniającym z czystego PTFE, dodatkowo wypełnionym przewodnikiem elektrycznym. Cały proces produkcyjny odbywa się pod ściśle kontrolowanym procesie zgodnym z procedurą ISO 9001.